Valitse maa kaupallisia ja paikallisia tietoja varten

Inspiration to
smart transports

Vehcon uutiset, trendit ja kokemukset kuljetuksista ja tietotekniikasta

Blog

IT-strategia
2019-11-29 21:19

Satojen Sparsam Driving -projektien kokemusten ja tulosten perusteella, joissa on toteutettu asianmukaiset Sparsam Driving -ohjelmat, Vehco näkee näiden aloitteiden hyödyttävän seuraavia etuja.

• Jopa 15 % pienempi polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt

• 8 % pienemmät huoltokustannukset tasaisemman ajotavan ja vähäisemmän kulumisen ansiosta.

• 15 % vähemmän onnettomuuksia.

• Yritystä yhdistävä hanke usein kohentaa työpaikan sosiaalista ilmapiiriä ja vähentää stressiä, mikä puolestaan vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta ja sairauspoissaoloja.

• Työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä yksilötasolla

• Taloudellinen ajotapa lisää kuljettajien työmukavuutta, koska ajaminen on paremmin omassa hallinnassa, väsymys vähenee ja ajamisen ilo löytyy...

IT-strategia
2019-11-29 21:16

Tärkeä aihe monelle asiakkaallemme on hyvien ja huonojen tulosten käsitteleminen ja se, pitäisikö hyviä tuloksia saaneita kuljettajia jotenkin palkita. Eco-Driving-hankkeissa on kyse ihmisten johtamisesta, ja kokemuksemme mukaan parhaiten suoriutuvien tai eniten kehittyneiden kuljettajien palkitseminen on yleensä fiksua. Lahjakortti, arpajaislippu, ekskursio parhaalle joukkueelle tai jopa rahapalkinto. Palkinnosta riippumatta tärkeintä on tulosten huomioiminen!

Johtamistutkimuksessa ollaan yleensä yksimielisiä siitä, että palkitseminen on tehokkaampaa kuin rankaiseminen. Joidenkin tutkimusten mukaan muulla kuin rahapalkkiolla on toisinaan myönteisempi vaikutus, koska silloin työntekijät reagoivat tunteellisemmin. Yleensä kuljettajat ovat ylpeämpiä hyvin suoriutuneen joukkueen...

IT-strategia
2019-11-29 21:14

Yrityksen viestintästrategia vaikuttaa Eco-Driving-hankkeen onnistumiseen. Myönteinen ja hyvin muotoiltu viestintä saa työntekijät sitoutumaan hankkeeseen. Valmistelun ensimmäinen vaihe on aina tärkeä. Ennen Eco-Driving-hankkeen käynnistämistä on kiinnitettävä huomiota hankkeesta tiedottamiseen. Keskustele eri osastojen kanssa ja pyri tunnistamaan mahdolliset ongelmat. Pyytämällä neuvoja työtekijöiltä esimerkiksi tavoitteiden määrittämisessä annat heille mahdollisuuden vaikuttaa hankkeeseen aktiivisesti ja autat varmistamaan osallistumishalukkuuden.

Omaksu selkeä ja johdonmukainen viestintätapa, joka on yhdenmukainen työpaikan ilmapiirin kanssa ja koko hankkeen elinkaaren ajan. Jos pääasiallinen tavoite on esimerkiksi ympäristön kunnioittaminen, varmista että yrityksessä on...

IT-strategia
2019-11-29 21:11

Eco-Drivingin perusperiaatteista tiedottamista on lisäksi täydennettävä henkilökohtaisella teoreettisella koulutuksella ja todellisissa ajo-olosuhteissa. Miksi näin? Yksinkertaisesti siksi, että mikään ei voi korvata kokeneen kouluttajan antamaa opetusta. Myös tulosten varmistaminen pitkällä aikavälillä edellyttää koulutusta ja muistuttamista. Kokenut kouluttaja pystyy mukautumaan kuljettajan erityistarpeisiin ja antamaan neuvoja, joita juuri hän kaipaa.

Monet kuljettajat ovat opetelleet ajamaan vanhemmilla ajoneuvoilla, joissa on vähemmän ajoa avustavaa tekniikkaa. Ajoneuvoteknologia on kuitenkin kehittynyt melkoisesti. Koulutus mahdollistaa osaamisen päivittämisen tasolle, jolla he pystyvät hyödyntämään uusien ajoneuvojen ominaisuuksia. Kouluttaja tunnistaa helposti...

IT-strategia
2019-11-29 21:05

Kuljettajien ja ajoneuvojen suoritusta ei voi arvioida ilman siihen sopivia välineitä. Kuljettajat eivät myöskään voi parantaa ajotapaansa, jos he eivät saa ohjeita tai palautetta toiminnastaan. Mittaaminen ja palautteen antaminen ovat siis erittäin tärkeitä keinoja kuljettajien ajotavan parantamisessa.

 

“Aholalla on jo vuosikausia ollut laatusertifikaatti (ISO 9001) ja ympäristösertifikaatti (ISO 14001), ja siksi painotamme paljon kuljetustemme tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Meille on tärkeää pitää kirjaa sekä kalustomme että kuljettajiemme suorituksista valvomalla polttoaineenkulutusta ja päästöjä. Ajoneuvoissamme on käytössä kuljettajien näytöt, joiden avulla voimme myös vaikuttaa kuljettajiemme ajotapaan, millä on merkittävä vaikutus...

IT-strategia
2019-11-29 21:01

Ennen aloittamista on suositeltavaa, että kaikki projektin osa-alueet ja riskit analysoidaan ja käydään läpi. Määrittäkää, miksi projekti on tärkeä oman yrityksenne kannalta. Millaisia tavoitteet ovat? Kustannusten hallinta, ympäristöystävällisyys, CO2-merkinnän saaminen? Yhteiset tavoitteet ovat tärkeitä, sillä niiden avulla voidaan määrittää prioriteetteja hankkeen edetessä sekä selventää hankkeen syitä työntekijöille.

Ennen kuin hanke käynnistetään, on tärkeää suorittaa hankkeen katselmointi. Katselmoinnissa ei välttämättä tarvitse olla valtavasti dataa, on tärkeää selvittää perusasiat, jotta suunta olisi selvä ja jotta edistymistä voidaan mitata ja arvioida. Vähintään on selvitettävä polttoaineenkulutus ja polttoainekustannukset, kaluston CO2-päästöt, onnettomuuksien/...

IT-strategia
2019-11-29 20:54

Jos olet harkitsemassa tämän tyyppisen hankkeen toteuttamista yrityksessäsi, on tärkeää katsoa kokonaiskuvaa. Kyse ei ole pelkästään kuljettajista. Projektilla on vaikutuksia moneen osastoon ja palveluun yrityksen sisällä.

Talousosasto on luonnollisesti mukana (kyseessähän on polttoaineen säästöhanke), samoin kalustonhallinta, koska hanke saattaa edellyttää investointeja ajoneuvoihin, joilla on pienempi ympäristöjalanjälki. Kuljetuksenhallinta puolestaan on ratkaisevassa roolissa sen suunnittelemisessa, että turhilta ja tyhjiltä kilometreiltä vältytään ja etteivät toimitusaikataulut ole liian tiukkoja.

“Sain kolme kuukautta aikaa todistaa, että voimme vähentää polttoaineenkulutusta. Nyt vaikuttaa siltä, että säästämme yli 6 miljoonaa SEK!”...

IT-strategia
2019-04-29 12:48

Tarpeiden huolellinen alkuarviointi takaa projektisi onnistumisen. Nykyisen ratkaisun kopiointi tai standardiohjelmien käyttö voi olla turhauttavaa. Nyt kun analyysivaiheen ansiosta ymmärrät, miten organisaatiosi toimii, muotoile yrityksen tarpeet tarkasti.

Muista, että sinun ratkaisusi on mukauduttava yrityksen todellisuuteen eikä toisinpäin. Mitä tietoja kuljetuspäälliköt tai kuljettajat tarvitsevat? Mitä ominaisuuksia järjestelmältä vaaditaan? Onko tietoa liikaa? Haluaako joku asiakkaistasi sinun käyttävän hänen sovellustaan?

...
IT-strategia
2019-04-29 12:30

MARKKINA

Etkö ole täysin tyytyväinen kalustonhallintaratkaisuusi? Ennen kuin ratkaisua päätetään vaihtaa, markkinasta on tehtävä pienimuotoinen analyysi. Analyysi auttaa tunnistamaan eri toimijat. Silloin voitte ottaa heihin yhteyttä hyvissä ajoin ja arvioida objektiivisesti, takaako toimittajan vaihtaminen sinulle paremmin tarpeisiisi sopivan ratkaisun.

SISÄINEN YMPÄRISTÖ

Ajoneuvojen tietokoneet on usein vain yksi osa monimutkaista järjestelmää. Muista huomioida nykyisen ratkaisusi kaikki näkökulmat; käyttäjien käyttämä ohjelmisto, siihen liittyvä kuljetushallintajärjestelmä, ajoneuvotietokoneet, muut liitetyt ohjelmistot ja kuljettajien käyttöliittymä. Tunnista päällekkäiset tiedot ja prosessit, jotka tuhlaavat työntekijöiden aikaa. Analysoi myös kaikki...

IT-strategia, Kuljetukset ja tietotekniikka
2019-04-29 11:50

Kuljetusyrityksen toiminnan keskiössä on kuljetuskaluston hallinta- ja seurantajärjestelmä (Fleet Management-järjestelmä), joka tarjoaa erinomaisen tilaisuuden parantaa tuottavuutta, tehtävien organisointia ja kannattavuutta. Tämän tyyppisen ratkaisun toteuttaminen on joskus kuitenkin monimutkaista. Ensinnäkin siksi, että kyse on monien työntekijöiden tottumusten muuttamisesta. Muutosten vastustaminen on yleistä, ja siksi työntekijöiden mukaansaanti on välttämätöntä investoinnin nopean tuoton varmistamiseksi.

...
Katso filmejä, jotka esittelevät Co-Driver, meidän ratkaisumme ja tapoja, kuinka asiakkaat käyttävät järjestelmäämme.
Katso nykyiset tai aiemmin esiintyneet käyttöhäiriöt.