Valitse maa kaupallisia ja paikallisia tietoja varten

Inspiration to
smart transports

Vehcon uutiset, trendit ja kokemukset kuljetuksista ja tietotekniikasta

November 2019

Taloudellisen ajotavan vaikutukset - mitkä ovat tärkeimmät hyödyt?

Satojen Sparsam Driving -projektien kokemusten ja tulosten perusteella, joissa on toteutettu asianmukaiset Sparsam Driving -ohjelmat, Vehco näkee näiden aloitteiden hyödyttävän seuraavia etuja.

• Jopa 15 % pienempi polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt

Parempia tuloksia taloudellisella ajotavalla: miten hyödynnät tuloksia ja kannustat kuljettajia?

Tärkeä aihe monelle asiakkaallemme on hyvien ja huonojen tulosten käsitteleminen ja se, pitäisikö hyviä tuloksia saaneita kuljettajia jotenkin palkita.

Miksi viestintä on ratkaisevan tärkeää Eco-Driving -projektissa ja miten se kannattaa toteuttaa?

Yrityksen viestintästrategia vaikuttaa Eco-Driving-hankkeen onnistumiseen. Myönteinen ja hyvin muotoiltu viestintä saa työntekijät sitoutumaan hankkeeseen. Valmistelun ensimmäinen vaihe on aina tärkeä. Ennen Eco-Driving-hankkeen käynnistämistä on kiinnitettävä huomiota hankkeesta tiedottamiseen.

Kuljettajien riittävä koulutus on tärkeää hyvien tulosten saavuttamiseksi taloudellisen ajotavan avulla

Eco-Drivingin perusperiaatteista tiedottamista on lisäksi täydennettävä henkilökohtaisella teoreettisella koulutuksella ja todellisissa ajo-olosuhteissa. Miksi näin? Yksinkertaisesti siksi, että mikään ei voi korvata kokeneen kouluttajan antamaa opetusta.

Varmista Eco-Driving -hankkeen onnistuminen: Ota käyttöön työkalut kuljettajien seurantaan ja valmentamiseen

Kuljettajien ja ajoneuvojen suoritusta ei voi arvioida ilman siihen sopivia välineitä. Kuljettajat eivät myöskään voi parantaa ajotapaansa, jos he eivät saa ohjeita tai palautetta toiminnastaan.

Ensimmäinen vaihe onnistuneessa Eco-Driving -hankkeessa: perusteellinen valmistelu

Ennen aloittamista on suositeltavaa, että kaikki projektin osa-alueet ja riskit analysoidaan ja käydään läpi. Määrittäkää, miksi projekti on tärkeä oman yrityksenne kannalta. Millaisia tavoitteet ovat? Kustannusten hallinta, ympäristöystävällisyys, CO2-merkinnän saaminen?

Ota koko yritys mukaan Eco-Driving -hankkeeseen

Jos olet harkitsemassa tämän tyyppisen hankkeen toteuttamista yrityksessäsi, on tärkeää katsoa kokonaiskuvaa. Kyse ei ole pelkästään kuljettajista. Projektilla on vaikutuksia moneen osastoon ja palveluun yrityksen sisällä.

Katso filmejä, jotka esittelevät Co-Driver, meidän ratkaisumme ja tapoja, kuinka asiakkaat käyttävät järjestelmäämme.
Katso nykyiset tai aiemmin esiintyneet käyttöhäiriöt.