Valitse maa kaupallisia ja paikallisia tietoja varten

Inspiration to
smart transports

Vehcon uutiset, trendit ja kokemukset kuljetuksista ja tietotekniikasta

Ensimmäinen vaihe onnistuneessa Eco-Driving -hankkeessa: perusteellinen valmistelu

IT-strategia

Ennen aloittamista on suositeltavaa, että kaikki projektin osa-alueet ja riskit analysoidaan ja käydään läpi. Määrittäkää, miksi projekti on tärkeä oman yrityksenne kannalta. Millaisia tavoitteet ovat? Kustannusten hallinta, ympäristöystävällisyys, CO2-merkinnän saaminen? Yhteiset tavoitteet ovat tärkeitä, sillä niiden avulla voidaan määrittää prioriteetteja hankkeen edetessä sekä selventää hankkeen syitä työntekijöille.

Ennen kuin hanke käynnistetään, on tärkeää suorittaa hankkeen katselmointi. Katselmoinnissa ei välttämättä tarvitse olla valtavasti dataa, on tärkeää selvittää perusasiat, jotta suunta olisi selvä ja jotta edistymistä voidaan mitata ja arvioida. Vähintään on selvitettävä polttoaineenkulutus ja polttoainekustannukset, kaluston CO2-päästöt, onnettomuuksien/häiriötapahtumien määrä ja niiden kustannukset, ajoneuvojen määrä sekä niiden mallit ja tyypit sekä luettelo seurantamittareista, joita käytetään kuljettajien suoritusten mittaamisen hankkeen aikana.

vehco-product-showingdriver

”Aluksi halusin tiedot polttoaineenkulutuksesta, jotta tietäisin lähtötilanteen. Lisäksi oli tärkeää vertailla keskenään kuljettajia, jotka ajavat saman tyyppisiä ajoneuvoja ja saman pituisia matkoja. Tässä alkoi näkyä eroavaisuuksia. Joillakin kuljettajilla polttoaineenkulutuksen ero oli 5 litraa 100 kilometrillä, vaikka olosuhteet olivat samat. Juuri tähän halusin keskittyä! Jaoimme kuljettajat ryhmiksi, joilla on saman tyyppiset ajoneuvot, olosuhteet ja reitit. Yleensä kolme kuljettajaa ajoi samanlaista autoa ja matkaa, ja silloin tietoja pystyttiin vertailemaan.”

Mattias Vilgfors, projektipäällikkö, Götene Kyltransporter

Selvityksen aikana kannattaa analysoida kuljettajan tämänhetkistä suoritusta. Hankkeen vaikutus on monesti suurin, kun aluksi keskitytään niihin kuljettajiin, joilla on eniten parantamisen varaa. Kannattaa siis aluksi tunnistaa nämä kuljettajat (osuus voi olla esim. 30 % kaikista kuljettajista) ja käynnistää projekti tehokkaasti heihin keskittymällä. Järjestä kuljettajien suoritukset paremmuusjärjestykseen ja käännä luettelo niin, että keskitytkin ensin huonoiten suoriutuviin.

vehco-transportmanager-axess

Katso filmejä, jotka esittelevät Co-Driver, meidän ratkaisumme ja tapoja, kuinka asiakkaat käyttävät järjestelmäämme.
Katso nykyiset tai aiemmin esiintyneet käyttöhäiriöt.