Valitse maa kaupallisia ja paikallisia tietoja varten

Inspiration to
smart transports

Vehcon uutiset, trendit ja kokemukset kuljetuksista ja tietotekniikasta

Kuljettajien riittävä koulutus on tärkeää hyvien tulosten saavuttamiseksi taloudellisen ajotavan avulla

IT-strategia

Eco-Drivingin perusperiaatteista tiedottamista on lisäksi täydennettävä henkilökohtaisella teoreettisella koulutuksella ja todellisissa ajo-olosuhteissa. Miksi näin? Yksinkertaisesti siksi, että mikään ei voi korvata kokeneen kouluttajan antamaa opetusta. Myös tulosten varmistaminen pitkällä aikavälillä edellyttää koulutusta ja muistuttamista. Kokenut kouluttaja pystyy mukautumaan kuljettajan erityistarpeisiin ja antamaan neuvoja, joita juuri hän kaipaa.

Monet kuljettajat ovat opetelleet ajamaan vanhemmilla ajoneuvoilla, joissa on vähemmän ajoa avustavaa tekniikkaa. Ajoneuvoteknologia on kuitenkin kehittynyt melkoisesti. Koulutus mahdollistaa osaamisen päivittämisen tasolle, jolla he pystyvät hyödyntämään uusien ajoneuvojen ominaisuuksia. Kouluttaja tunnistaa helposti kuljettajan huonot, automatisoituneet ajorutiinit ja osaa auttaa niiden torjunnassa.

“Aluksi järjestelmä oli kuljettajien mielestä vähän pelottava. Tiesimme kyllä, että meidän oli saatava kuljettajat järjestelmän puolelle, ei pelkästään toimistotyöntekijät. Kerroimme, että järjestelmän tarkoituksena oli parantaa kuljettajien työympäristöä ja -turvallisuutta. Järjestelmän käyttöönoton jälkeen kuljettajat oivalsivat, että toimistolta soiteltiin vähemmän ja että he saattoivat keskittyä ajamiseen ja asiakkaiden tapaamiseen. Työpäivistä tuli kertaheitolla vähemmän stressaavia!”

Allan HVIDBERG, logistiikkapäällikkö, AB Catering (DK)

Koulutus on välttämätöntä siinäkin, että kuljettajat saadaan vakuutettua ajotavan puolelle! Vaikka kuljettaja tulisikin koulutustilaisuuteen motivaatio nollassa, hän saattaa hyvin nopeasti ymmärtää Eco-Drivingin hyödyt, kun hän vertailee suoritustaan ennen koulutusta ja sen jälkeen. Kuljettaja saattaa myös oivaltaa, että loppujen lopuksi ennakoivasta ajotavasta on hyötyä hänelle itselleenkin, ei pelkästään yritykselle. Jos kouluttaja tekee työnsä hyvin, kuljettaja oivaltaa, että ajotapa onkin dynaaminen ja tiedostava, eikä kyse ole pelkästään hitaammin ajamisesta vaan valppaudesta ja suunnitelmallisesta ajamisesta. Tärkeintä on, että kuljettaja oivaltaa, että ajaminen on paremmin hänen itsensä hallinnassa vähemmällä stressaamisella ja että ajamisen nautinto ei suinkaan vähene, päinvastoin.

Onnistuneeseen koulutukseen tarvitaan hyvän kouluttaja, joka tulee toimeen kuljettajien kanssa ja tuntee heidän työnsä luonteen. Yleensä kuljettajat kuuntelevat parhaiten kouluttajia, jotka ovat itsekin olleet kuljettajia. Tämä on olennaista sillä, kouluttajan on kyettävä motivoimaan kuljettajat. Voitte turvautua tunnustettuun koulutusorganisaatioon tai rekrytoida oman kouluttajan. Esimerkiksi Laporten yrityksellä ei ollut resursseja palkata täyspäiväistä kouluttajaa, joten he päättivät yhdistää voimansa kolmen muun kuljetusyrityksen kanssa ja palkata yhteisen kouluttajan. Tämä voi olla hyvä idea koulutuksen laadun ja jatkuvuuden takaamiseksi. Alusta asti on tärkeää huomioida pitkän aikavälin suhde kouluttajaan.

Suosittelemme erityisen huomion kiinnittämistä koulutukseen liittyvään viestintään. Siinä on painotettava, että kyse ei ole ajotehokkuudesta ja ajonautinnosta luopumisesta. Esitelkää taloudellinen ajo ammattilaisen ajotapana ja menetelmänä, jolla yritys voi panostaa henkilöstöönsä pitkällä tähtäimellä, mikä on varsin myönteistä ja palkitsevaa työntekijöille. Ajotottumukset muuttuvat aikanaan. Säännöllisiä muistutuksia tarvitaan teoreettisten saavutusten vahvistamiseen, ja kehitystehtävät on suunniteltava kuljettajan kehityskohteiden mukaisesti.

vehco-mobile-driver-education

“Kuljettajat koulutettiin alun perin ymmärtämään, mitä järjestelmä mittaa ja mitä heidän tulisi tehdä, jotta he ajaisivat mahdollisimman taloudellisesti. Tämä oli hyvä lähtökohta, mutta luulen että säännölliset raportit ja kuljettajakohtaiset vinkit ovat vielä enemmän auttaneet kuljettajia parantamaan ajotapaansa. Jotkut kuljettajista eivät ole saaneet koulutusta juuri ollenkaan, mutta he ymmärtävät järjestelmän toimintaperiaatteen siitä huolimatta.”

Fredrik Lotzner, kuljettajien/kaluston tiimipäällikkö, Dagab Backa

 

 

Katso filmejä, jotka esittelevät Co-Driver, meidän ratkaisumme ja tapoja, kuinka asiakkaat käyttävät järjestelmäämme.
Katso nykyiset tai aiemmin esiintyneet käyttöhäiriöt.