Valitse maa kaupallisia ja paikallisia tietoja varten

Inspiration to
smart transports

Vehcon uutiset, trendit ja kokemukset kuljetuksista ja tietotekniikasta

Miksi viestintä on ratkaisevan tärkeää Eco-Driving -projektissa ja miten se kannattaa toteuttaa?

IT-strategia

Yrityksen viestintästrategia vaikuttaa Eco-Driving-hankkeen onnistumiseen. Myönteinen ja hyvin muotoiltu viestintä saa työntekijät sitoutumaan hankkeeseen. Valmistelun ensimmäinen vaihe on aina tärkeä. Ennen Eco-Driving-hankkeen käynnistämistä on kiinnitettävä huomiota hankkeesta tiedottamiseen. Keskustele eri osastojen kanssa ja pyri tunnistamaan mahdolliset ongelmat. Pyytämällä neuvoja työtekijöiltä esimerkiksi tavoitteiden määrittämisessä annat heille mahdollisuuden vaikuttaa hankkeeseen aktiivisesti ja autat varmistamaan osallistumishalukkuuden.

Omaksu selkeä ja johdonmukainen viestintätapa, joka on yhdenmukainen työpaikan ilmapiirin kanssa ja koko hankkeen elinkaaren ajan. Jos pääasiallinen tavoite on esimerkiksi ympäristön kunnioittaminen, varmista että yrityksessä on perusasiat kunnossa. Voitko vaatia työntekijöitä uskomaan hankkeeseen, jos ette esimerkiksi lajittele roskia?

Laatikaa täsmällinen tiedotussuunnitelma, jossa on erilliset toimintamallit kuljettajille, esimiehille, yhteistyökumppaneille ja lehdistölle suunnattuun viestintään. Suunnitelma tukee viestinnän säännöllisyyttä ja parantaa onnistumismahdollisuuksia. Ajoitus on tärkeää, koska väärä ajoitus voi toisinaan olla tuhoisaa. Kuvittele, että lehdistö julkaisee Eco-Driving-hankkeesta artikkelin ennen kuin siitä kerrotaan yrityksen sisällä. Tämä saattaisi johtaa sisäisiin väärinkäsityksiin.

“Käynnistimme vapaaehtoisen Eco-Driving-ohjelman. Kerran kuukaudessa jokainen kuljettaja saa palkkalaskelman mukana raportin omasta ajotavastaan. Nämä (automaattiset) raportit sisältävät parannusehdotuksia esimerkiksi jarrujen käyttöön liittyen. Todellisen mittaustiedon näkeminen auttaa suhtautumaan omaan ajotapaan entistä tietoisemmin. Tämä on ensiaskel.”

Delphine BLIN, kuljetusassistentti, Ambroise Bouvier (FR)

ecodriving-competition-vehco

Kuva: Esimerkki kuinka tulokset voidaan välittää näyttämällä joukkueen pisteet pukuhuoneessa

Viestintä voi olla hyvinkin yksinkertaista ja käyttää useampaa eri mediaa. Voitte esimerkiksi laittaa tiimien pisteet esille taukohuoneeseen, lähettää kuukausittain uutiskirjeen tai julkaista tiedot yrityksen Facebookissa. Kalustonhallintajärjestelmän pikaviestitoiminnolla voi välittää viestiä kuljettajille. Voitte myös nostaa esille parhaat kuljettajat. Tärkeintä on säännöllinen ja myönteisessä hengessä toteutettava viestintä.

Juhlistakaa hankkeen aloitusta ja tärkeitä virstanpylväitä! Suuria juhlamenoja ei tarvita, mutta järjestäkää hankkeen käynnistys tavalla, joka tavoittaa kaikki työntekijät ja painottaa hankkeen olevan koko yrityksen yhteinen. Hankkeen esittely on tilaisuudessa ratkaisevassa asemassa. Huolehdi siitä, että työntekijät ymmärtävät, mistä hankkeessa on kyse, käytä myönteistä viestintää ja kerro selvästi, mitä kaikilta odotetaan.

Kuten edellä jo mainittiin, Eco-Driving-hankkeen havainnollistamisen on perustuttava puolueettomiin mittareihin. Aseta objektiivisten numerotietojen avulla tavoitteita ja kerro saavutuksista. Huolehdi viestinnän selkeydestä julkaisemalla vertailutilastoja, kulutusarvoja ja muita kriteerejä yksilökohtaisesti ja yrityksen tasolla. Vertailua helpottavat alun katselmusvaiheessa kootut tiedot. Kerro selvästi, mitä mittarit tarkoittavat ja mitä odotat yksittäisiltä kuljettajilta.

Jos mahdollista, jaa kuljettajat joukkueisiin ja anna joukkueiden kilpailla keskenään. Luontaisen kilpailuhenkisyyden hyödyntäminen on usein erittäin tehokas tapa motivoida kuljettajia.

“Päätimme jo varhaisessa vaiheessa tehdä Eco-Drivingista varikkojen välisen kilpailun, se on ratkaisu kaikkeen! Ajatuksena on luoda kilpailuhenkeä. Jaoimme kuljettajat eri joukkueisiin ja esitimme tulokset sekä joukkuetasolla että yksilökohtaisesti. Joukkueet koostuvat omista kuljettajistamme ja pilottiyritystemme kuljettajista. Kilpailuhenki on kova, ja kukaan ei enää halua saada huonoa tulosta sillä on noloa olla juuri se kuljettaja! Kaikki haluavat olla ja pysyä ykköspaikalla!”

Fredrik Lotzner, kuljettajien/kaluston tiimipäällikkö, Dagab Backa

 

 

 

Katso filmejä, jotka esittelevät Co-Driver, meidän ratkaisumme ja tapoja, kuinka asiakkaat käyttävät järjestelmäämme.
Katso nykyiset tai aiemmin esiintyneet käyttöhäiriöt.