Valitse maa kaupallisia ja paikallisia tietoja varten

Inspiration to
smart transports

Vehcon uutiset, trendit ja kokemukset kuljetuksista ja tietotekniikasta

NÄIN ONNISTUT FLEET MANAGEMENT PROJEKTISSASI

IT-strategia
Kuljetukset ja tietotekniikka

Kuljetusyrityksen toiminnan keskiössä on kuljetuskaluston hallinta- ja seurantajärjestelmä (Fleet Management-järjestelmä), joka tarjoaa erinomaisen tilaisuuden parantaa tuottavuutta, tehtävien organisointia ja kannattavuutta. Tämän tyyppisen ratkaisun toteuttaminen on joskus kuitenkin monimutkaista. Ensinnäkin siksi, että kyse on monien työntekijöiden tottumusten muuttamisesta. Muutosten vastustaminen on yleistä, ja siksi työntekijöiden mukaansaanti on välttämätöntä investoinnin nopean tuoton varmistamiseksi.

NÄIN ONNISTUT FLEET MANAGEMENT PROJEKTISSASI

Hankkeen teknisyys ja projektin laaja-alaisuus sekä ajoneuvoissa että yrityksen sisällä mutkistaa toteutusta entisestään. Fleet Management -järjestelmä on usein vain yksi osa monimutkaista tietojärjestelmää, johon integroidaan usein myös suunnitteluohjelmisto (tai TMS), palkanlaskentaratkaisu tai toiminnanohjausjärjestelmä. Jos tähän sisältyy vielä ajotietokoneiden asennus, ajoneuvot on pakko pysäyttää, millä on ilmeinen vaikutus tuottavuuteen.

VALITSE PROJEKTINJOHTAJA

Valitse omistautunut asiantuntija johtamaan ja koordinoimaan koko Fleet Management -projektiasi. Projektinjohtajalla on oltava valtuudet käydä läpi ja tutkia nykyinen ratkaisu yrityksen eri osastojen kanssa, analysoida sen toimivuus ja mahdollisesti kyseenalaistaa sisäisiä prosesseja tai toimintoja, joita kukaan ei ehkä enää käytä. Kuljetusyritykset käyttävät joskus ulkopuolista konsulttia näiden tehtävien suorittamiseen. Tämän etuna on, että saat ”puolueettoman” henkilön näkökulman. Todellisuudessa projektia hallinnoi usein IT-johtaja tai operaatiivinen johtaja.

Hyvän projektinjohtajan valmiudet

Tämä riippuu tietenkin sisäisistä resursseistasi. Usein on eduksi, jos projektinjohtaja on ratkaisun tuleva käyttäjä; hän on silloin enemmän yhteydessä yrityksen päivittäiseen todellisuuteen. Yhden yhteyshenkilön nimittämisellä varmistetaan myös, että jollakin on kokonaisnäkemys projektista. Hänellä on käytettävissään kaikki päätöksentekoon tarvittavat tiedot, hän ymmärtää kaikkien tarpeita ja hän pystyy myös paremmin esittelemään uuden ratkaisun eri käyttäjäryhmille. Hyvin organisoitu projekti toimii paremmin, siinä on vähemmän ongelmia ja työntekijät ottavat sen paremmin vastaan.

Katso filmejä, jotka esittelevät Co-Driver, meidän ratkaisumme ja tapoja, kuinka asiakkaat käyttävät järjestelmäämme.
Katso nykyiset tai aiemmin esiintyneet käyttöhäiriöt.