Valitse maa kaupallisia ja paikallisia tietoja varten

Inspiration to
smart transports

Vehcon uutiset, trendit ja kokemukset kuljetuksista ja tietotekniikasta

Ota koko yritys mukaan Eco-Driving -hankkeeseen

IT-strategia

Jos olet harkitsemassa tämän tyyppisen hankkeen toteuttamista yrityksessäsi, on tärkeää katsoa kokonaiskuvaa. Kyse ei ole pelkästään kuljettajista. Projektilla on vaikutuksia moneen osastoon ja palveluun yrityksen sisällä.

Talousosasto on luonnollisesti mukana (kyseessähän on polttoaineen säästöhanke), samoin kalustonhallinta, koska hanke saattaa edellyttää investointeja ajoneuvoihin, joilla on pienempi ympäristöjalanjälki. Kuljetuksenhallinta puolestaan on ratkaisevassa roolissa sen suunnittelemisessa, että turhilta ja tyhjiltä kilometreiltä vältytään ja etteivät toimitusaikataulut ole liian tiukkoja.

“Sain kolme kuukautta aikaa todistaa, että voimme vähentää polttoaineenkulutusta. Nyt vaikuttaa siltä, että säästämme yli 6 miljoonaa SEK!”

Mattias Vilgfors, projektipäällikkö, Götene Kyltransporter

uolto osallistuu hankkeeseen varmistamalla, että rengaspaineet ovat oikein kulutuksen rajoittamiseksi ja että ajoneuvoihin tehdään määräaikaishuollot. Myös johtoryhmän on sitouduttava hankkeeseen, mieluiten henkilökohtaisella tasolla. Jos toimitusjohtaja ja talousjohtaja eivät ole kiinnostuneet hankkeesta, sen vaikutukset jäävät rajallisiksi.

On tärkeää, että Eco-Driving-hanketta pidetään alusta alkaen koko yrityksen hankkeena. Pitäkää huolta, että kaikki tietävät hankkeesta ja muokatkaa työtapoja vastaamaan hankkeen vaatimuksia, niin kuljettajilla on mahdollisuus saada hyviä tuloksia.

TransportManager01

“Aluksi minulla oli paineita siitä, että olisin yksin vastuussa investoinnin tuotosta ja sen etujen osoittamisesta. Sittemmin onkin käynyt ilmi, että järjestelmästä on etua monille organisaatiossa, joten paineet ovat poistuneet!”

Allan HVIDBERG, logistiikkapäällikkö, AB Catering (DK)

Koko yrityksen osallistuminen on tärkeää myös motivoinnin suhteen. Kun sisäinen viestintä toimii hyvin, esimerkiksi kirjanpidon henkilökunta voi onnitella kuljettajaa hyvästä suorituksesta. Pienet huomionosoitukset rohkaisevat esimerkillään ja ovat tehokkaita. Johdon tulee kannustaa tätä ja ottaa se osaksi työntekijöiden henkilökohtaista motivointia. Esimerkin voima on suuri.

truckdriver01

Katso filmejä, jotka esittelevät Co-Driver, meidän ratkaisumme ja tapoja, kuinka asiakkaat käyttävät järjestelmäämme.
Katso nykyiset tai aiemmin esiintyneet käyttöhäiriöt.