Valitse maa kaupallisia ja paikallisia tietoja varten

Inspiration to
smart transports

Vehcon uutiset, trendit ja kokemukset kuljetuksista ja tietotekniikasta

Varmista Eco-Driving -hankkeen onnistuminen: Ota käyttöön työkalut kuljettajien seurantaan ja valmentamiseen

IT-strategia

Kuljettajien ja ajoneuvojen suoritusta ei voi arvioida ilman siihen sopivia välineitä. Kuljettajat eivät myöskään voi parantaa ajotapaansa, jos he eivät saa ohjeita tai palautetta toiminnastaan. Mittaaminen ja palautteen antaminen ovat siis erittäin tärkeitä keinoja kuljettajien ajotavan parantamisessa.

 

“Aholalla on jo vuosikausia ollut laatusertifikaatti (ISO 9001) ja ympäristösertifikaatti (ISO 14001), ja siksi painotamme paljon kuljetustemme tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Meille on tärkeää pitää kirjaa sekä kalustomme että kuljettajiemme suorituksista valvomalla polttoaineenkulutusta ja päästöjä. Ajoneuvoissamme on käytössä kuljettajien näytöt, joiden avulla voimme myös vaikuttaa kuljettajiemme ajotapaan, millä on merkittävä vaikutus ajoneuvojen kulumiseen ja polttoaineenkulutukseen.”

Joakim Asplund, projektipäällikkö, Ahola Transport Abp

Kun puhutaan seurannasta ja mittaamisesta, pelkkä suorituksen mittaaminen parantaa suoritusta. Kyse on ihmisistä, ja ihmisten johtamisessa on havaittu Pearsonin korrelaation mukaan, että pelkkä mittaaminen parantaa suorituskykyä. Kun suoritusta mitataan ja se rekisteröidään, kehitys nopeutuu. Tuntuu loogiselta, että kuljettajista tulee valppaampia, kun he tietävät olevansa tarkkailun alaisia. Mutta pelkkä mittaaminen ei riitä, vaan säännöllisen ja puolueettoman palautteen saaminen suorituksesta on välttämätöntä hyvien tulosten säilyttämiseksi pitkällä aikavälillä. Seurantamenetelmiä tarvitaan taloudellisen ajotavan vaikutusten todentamiseen, yhteyden osoittamiseen tietynlaisen ajotavan ja kulutuksen välillä sekä realististen tavoitteiden asettamiseen. Lisäksi ne mahdollistavat objektiivisiin kriteereihin perustuvan seurannan. Pelkät polttoaineenkulutustiedot eivät riitä. Tietynlaiset kuljetukset ja matkat kuluttavat tavallista enemmän polttoainetta, ja olisi epäreilua suosia kuljettajia, joiden reitillä on vähemmän mäkiä tai jotka ajavat ”tyhjiä kilometrejä”.

Kun saimme järjestelmän asennettua, huomasimme että kaikki ei ollutkaan niin täydellisesti kuin olimme kuvitelleet! Järjestelmän avulla huomasimme esimerkiksi, että kuorma-automme kävivät tyhjäkäynnillä yli tunnin päivässä! Tyhjäkäynti tapahtui lastaamisen ja purkamisen aikana, jotta kylmäkuljetustila voitaisiin pitää käynnissä ja lämpötila ei nousisi. Päätimme kytkeä kylmäkuljetustilan ulkoiseen virtalähteiseen ja tyhjäkäynti väheni huomattavasti. Pelkästään tällä toimenpiteellä tyhjäkäynti väheni yli 12 %! ”

Allan HVIDBERG, Logistiikkapäällikkö, AB Catering (DK)

Taloudellista ajoa tukevien parametrien ja kriteerien tulee olla suhteellisia, ja niitä on voitava verrata ajoaikaan ja ajomatkaan. Lisäksi tarvitaan reaaliaikaista palautetta (”juuri nyt” -arvoja, jotka antavat kuljettajalle palautetta ajon aikana) ja jos mahdollista, helposti ymmärrettäviä pedagogisia ilmaisimia (punainen on merkki huonosta ajotavasta, vihreä on merkki myönteisestä ajotavasta, keltainen on merkki punaisen rajan lähestymisestä). Mittaustuloksia on helppoa ymmärtää ja suhteuttaa myös prosentteina: punaista prosenttiarvoa tulisi laskea ja vihreää nostaa. 

“Kuljettajamme käyttävät myös Eco-Driving-moduulia, joka on heidän edessään ajoneuvossa kaiken päivää. Laitamme viikoittain tulokset esille toimiston ilmoitustaululle. Meillä on kilpailu nimeltä ”Viikon kuljettaja”, missä listaamme parhaat tulokset saaneet kuljettajat. Tämän kilpailun ja hyvän viestinnän myötä olemme huomanneet, että kuljettajamme ovat kehittyneet todella paljon. Koska meillä on varsin erilaisia reittejä (pitkiä/lyhyitä matkoja), olemme ryhmitelleet kuljettajat niin, että vertailu on oikeudenmukaista. Jotkut kuljettajista ovat erittäin kiinnostuneita ja haluavat tietää, mitä ensimmäiselle sijalle pääseminen vaatii. Minusta on kiinnostavaa seurata, kuinka nopeasti he kehittyvät!”

Claus GRAAKJÆR huolitsija, BC Catering Grossisten A / s

Esimerkkejä Eco-Driving-parametreista

Vehcon Eco-Driving-ratkaisu mahdollistaa kuljettajan suorituksen arvioinnin ajoneuvosta ja maastosta riippumattomalla tavalla. Käytämme kuutta kriteeriä puolueettomaan arviointiin. Kriteerit ovat äkkijarrutus, tyhjäkäynti, hukkaenergia, rullaus, ennakoiva ajo jarruttamatta ja ylinopeus. Lisäksi ratkaisu tarjoaa pedagogisia, graafisia raportteja, jotka voidaan näyttää tai viestiä suoraan kuljettajille. Alla on parametrien lyhyet kuvaukset.

Ajoparametri: Hukkaenergia (jarrutus)

Energiamäärää, joka kuluu tiettyyn nopeuteen kiihdytettäessä verrattuna siihen energiamäärään, joka menetetään lämpönä jarruissa, kun nopeutta vähennetään.

Ajoparametri: Äkkijarrutus

Äkkijarrutus tunnistetaan, kun nopeutta vähennetään voimakkaasti jarruttamalla. Mittari esittää äkkijarrutusten osuuden kaikista jarrutuksista. Äkkijarrutus on erityisen kiinnostava parametri, kun kuljetettavana on ihmisiä tai särkyvää tavaraa vilkkaassa liikenteessä. Äkkijarrutuksen välttäminen: pyri ennakoimaan ajoa ja jarruttamista ja pyri jarruttamaan tasaisesti. Hyvä suoritus: 0 %

Ajoparametri: Ylinopeus

Yli 83 km/h nopeus kaasupoljinta painamalla. Huom.! Jos ajoneuvon nopeus alamäessä ylittää 83 km/h, sitä ei lasketa ylinopeudeksi, koska silloin ei kulu polttoainetta. Ylinopeuden välttäminen: pyri ylläpitämään oikeaa maksiminopeutta ja välttämään ylinopeutta, ylläpidä tasaista nopeutta. Hyvä suoritus: 0–3 %

Ajoparametri: Tyhjäkäynti

Yli 60 sekunnin pituinen pysähdys moottorin ollessa käynnissä. (Jos pysähdys kestää alle 60 sekuntia tai vastaanotetaan PTO-signaali, sitä ei lasketa tyhjäkäynniksi.) Tyhjäkäynnin välttäminen: pyri sammuttamaan moottori, kun ajoneuvo on paikallaan. Hyvä suoritus: 5–8 %.

Ajoparametri: Ennakoiva ajo jarruttamatta

Ennakoiva ajo jarruttamatta mittaa kuljettajan kykyä mukautua ympäröivään liikenteeseen, kuinka hän lähestyy liittymiä jne. Mitataan vain silloin, kun nopeus pienenee. Ennakoiva ajo jarruttamatta tunnistetaan, kun ajoneuvon nopeus laskee hitaasti (alle 1 m/s²), jarrupoljinta ei paineta ja kaasupoljinta ei paineta (ei polttoaineenkulutusta). Ennakoivan ajon lisääminen: pyri suunnittelemaan pysähdykset etukäteen ja vähennä nopeutta mahdollisuuksien mukaan jarruttamatta. Hyvä suoritus: 75–100 %.

Ajoparametri: Rullaus

Mittaa, missä määrin auto rullaa ilman kuljettajan toimintaa (kaasu ja jarru). Rullaukseksi lasketaan, kun ajoneuvo liikkuu kuluttamatta polttoainetta, jarrupoljinta ei ole painettu, kaasupoljinta ei ole painettu (ei polttoaineenkulutusta) ja vakionopeudensäädin ei ole käytössä. Rullauksen lisääminen: pyri hyödyntämään pinnanmuodostusta tai muita tapoja saadaksesi autoa siirtymään eteenpäin – käyttämättä kaasupoljinta tai vakionopeudensäädintä.

Yleisnäkymät ja raportit

Kuljettajien suoritusten tehokasta seurantaa varten tarvitaan yleisnäkymä tiedoista, raportteja ja hyvät edellytykset tietojen viemiseen ulos järjestelmästä. Hyvin suunniteltu kaluston tilan yleisnäkymä antaa kokonaiskäsityksen kuljettajien tilanteesta, kuljettajien paremmuusjärjestyksestä ja trendeistä. Koska kuljettajien ajotavan analysoimiseen käytetään yleensä useampaa ajoparametria, fiksu ja yleisesti käytetty tapa on yhdistää ne samaan Eco-Driving-indeksiin. Katso alla esimerkki, johon Vehco on yhdistänyt kuuden parametrin tiedot.

 

vehco-mobile-driver-cabin-bring

Yrityskohtaisesti kutakin parametria voidaan analysoida erikseen tärkeimpien parannusalueiden tunnistamiseksi. Indeksin avulla yrityksiä, ryhmiä ja kuljettajia voidaan vertailla keskenään. Tehokkaat kuljetusesimiehet tutkivat tyypillisesti kuljettajien paremmuusjärjestyksiä ja keskittyvät sen jälkeen niihin kuljettajiin, joilla on eniten parantamisen varaa. Katso alla oleva esimerkki.

vehco-office-ecodriving-computer

Tarkempi analysointi edellyttää, että taloudellisen ajon tiedoista on saatavilla yksityiskohtaisia raportteja, jotka parhaassa tapauksessa voidaan aikatauluttaa ja jakaa muille organisaation käyttäjille. Tietojen tulee olla vietävissä eri tiedostomuodoissa muissa raportointityökaluissa käsittelyä varten, esim. MS XLS. Katso alla oleva esimerkki Vehco-järjestelmän luomasta raportista.

Ohjaamossa tapahtuva valmennus

Edellä mainittiin, että kuljettajille on hyötyä ohjaamossa saatavasta valmentavasta palautteesta. Kun kuljettaja näkee ajotapansa reaaliajassa näytöllä, se kannustaa parantamaan ajotapaa. Transports Laporte -kuljetusyhtiötä johtava Nicolas Laporte on sitä mieltä, että tärkeä tekijä taloudellisen ajotavan onnistumisessa hänen yrityksessään oli pedagoginen käyttöliittymä, joka näytti reaaliaikaisesti kuljettajille Eco-Driving-suoritustason. Laporten mukaan kuljettajat käyttävät sovellusta mielellään ja tulosten näkeminen välittömästi todella kannustaa heitä kehittymään.

 

vehco-mobile-ecodriving

“Omien tulosten näkeminen välittömästi kannustaa selvästi kehittymään vielä paremmaksi.”

Nicolas Laporte, toimitusjohtaja, Transports Laporte

 

Katso filmejä, jotka esittelevät Co-Driver, meidän ratkaisumme ja tapoja, kuinka asiakkaat käyttävät järjestelmäämme.
Katso nykyiset tai aiemmin esiintyneet käyttöhäiriöt.