Valitse maa kaupallisia ja paikallisia tietoja varten

Vehcon Eco-Driving Challenge -kilpailu

Eco-Driving Average (week 10)

69.4Range 41.8 to 9170

Kaikki Vehcon asiakkaat, jotka käyttävät taloudellisen ajon palveluamme (Vehco 4:n tai Vehco 5:n kautta), ovat tervetulleita osallistumaan maailmanlaajuiseen Eco-Driving Challenge -kilpailuun Eco-Driving-indeksimme kautta. Indeksi perustuu kuuteen ajoparametriin, jotka vaikuttavat ajokäyttäytymiseen. Esittelemme viikoittain kunkin maan johtajat alla olevilla tulostaulukoilla.. Haasteeseen voi liittyä koska tahansa, ja toivomme mahdollisimman monen asiakkaamme osallistuvan. Oikealla olevassa kaaviossa esitämme kilpailuun osallistuvien yhtiöiden keskimääräisen Eco-Driving-indeksin. HUOMAA: Vain kunkin maan parhaat yhtiöt esitetään alla olevissa taulukoissa.

Oletko Vehcon asiakas? Ilmoittaudu alla! 

Best Eco-Driving Index

Class/CountryCompany nameEco-Index (W10, 2020)
Freight Companies (SE)Dagab Jönköping89,3
Bus Operators (EU)Isaksson Karlsson Växjö84,7
Freight Companies (FR)Tps Prouheze Paradis81,6
Freight Companies (NO)Utne Transport80,9
Freight Companies (FI)RL-Trans Nordics Tractor78,9
Freight Companies (DE)Götz Transport GmbH79,3
Freight Companies (DK)AB Catering Århus72,4

Best Improvement

Class/CountryCompany nameImprovement (W10)
Freight Companies(FI)Ahola Bartek5,2
Bus Operators (EU)Isaksson Karlsson Grimslöv4,2
Freight Companies(DK)Gert Jakobsen Transport3,4
Freight Companies(SE)GKT: Götene/Jönköping3,1
Freight Companies(DE)Danwerth Spedition KG2,0
Freight Companies(NO)Remiks1,6
Freight Companies(FR)Laporte Transports1,0

Best Eco-Momentum W 10, 2020

TeamChangeQualified usersScore
Alex Andersen1,5331497
Götene Kyltransporter1,1236259
Isaksson Karlsson1,3176229

Yllä olevista taulukoista käyvät ilmi kunkin maan parhaat yritykset (eurooppalaisessa luokassa kilpailevat linjayritykset) korkeimman indeksin viimeisessä lukemisessa, paras parannus viimeisen käsittelyn jälkeen ja kolme parasta parantavaa yritystä eli parannus x kuljettajien lukumäärä . Me kutsumme tätä "Eco-Momentumia".
* Eco-Momentum = parannus x kuljettajien kuljettajat

Haluatko kokeilla Vehcon Eco-Drivingia?

Oletko Vehcon asiakas ja haluat osallistua Eco-Driving Challenge -kilpailuun?

Onko sinulla kysymyksiä kilpailustamme? Ota yhteyttä Vehcon markkinointiosastoon.

Seitsemän kilpailuluokkaa

Kilpailussa on seitsemän eri luokkaa

 1. Rahtikuljetusyhtiöt Ruotsissa
 2. Rahtikuljetusyhtiöt Tanskassa
 3. Rahtikuljetusyhtiöt Saksassa ja Itävallassa
 4. Rahtikuljetusyhtiöt Ranskassa
 5. Rahtikuljetusyhtiöt Suomessa
 6. Rahtikuljetusyhtiöt Norjassa
 7. Linja-autoliikenteen harjoittajat Euroopassa

Eco-Driving Challengen voittajat

Se yhtiö kussakin luokassa, jolla on korkein taloudellisen ajon indeksi vuoden Q4 kolmen viimeisen kuukauden aikana, voittaa Eco-Driving Challengen. Erikoispalkinto myönnetään yhtiölle, joka on osoittanut suurinta parannusta sen aloitettua kilpailussa vuoden loppuun mennessä.

Palkintojenjako

Vehco kutsuu kilpailun voittajat palkintojenjakotilaisuuteen helmikuussa 2020. Konttorissamme pidetyn tilaisuuden jälkeen Vehco tarjoaa kilpailun voittajille ravintolapäivällisen Göteborgissa. Matka- ja hotellikulut sekä päivällinen per yksi hlö/voittajayritys sisältyvät palkintoon..

Lisää Vehcon Eco-Driving-indeksistä

Taloudellisen ajon tehtävän yksinkertaistamiseksi Vehco on kehittänyt Eco-Driving-indeksin, joka esitetään työnjohtajan koontinäytössä ja kuljettajan koontinäytössä. Eco-Driving-indeksi on laskelma kuljettajan taloudellisen ajon kokonaissuoritteesta. Se perustuu Vehcon kuuteen olemassa olevaan taloudellisen ajon mittaukseen, jotka keskittyvät kuljettajan käyttäytymiseen:

 • Ylinopeus
 • Tyhjäkäynti
 • Ulosrullaus
 • Nollakaasu
 • Tuhlattu energia
 • Voimakas jarrutus

Nämä mittaukset näytetään kuljettajalle näytöllä ajoneuvossa sekä raporteissa Webofficessa. Vehcon Eco-Driving-indeksi on monen vuoden kokemukseen taloudellisesta ajosta perustuva indeksi, joka painottaa kuljettajan eri käyttäytymisparametrejä ja yhdistää ne yhteen indeksiin asteikolla 0–100, missä 0 edustaa huonoa suoritusta ja 100 erittäin hyvää suoritusta. Kuljettajan arvoa on helppo verrata tavoitearvoon, ja kuljettaja voi nähdä suorituksensa suhteessa muihin yhtiön kuljettajiin.

Vehcon vakioprofiili

Vehcon yksittäisten parametrien vakiopainoarvot ovat seuraavat:

Parametri

Suhteellinen painoarvo

Ylinopeus

30 %

Tyhjäkäynti

15 %

Ulosrullaus

20 %

Nollakaasu

10 %

Tuhlattu energia

12,5 %

Voimakas jarrutus

12,5 %

Summa

100 %

 

Suhteelliset painoarvot perustuvat osin kokemukseen siitä, mikä vaikuttaa polttoaineenkulutukseen, mutta myös pedagogiseen vaikutukseen ja muihin näkökohtiin. Esimerkki tästä on liiallinen tyhjäkäynti: Tyhjäkäynnin vaikutukset ympäristöön, lähellä oleviin ihmisiin ja sen melu voivat antaa sille suuremman suhteellisen painoarvon kuin pelkkä polttoaineen tuhlauksen mittaus

Muut algoritmin komponentit

Jotta indeksi toimisi hyvin todellisella datalla, algoritmi käsittää yksittäisten mittausten asteikkojen tarkistuksia. On esimerkiksi miltei mahdotonta saavuttaa 100 %:n ylinopeus, ja siksi ylinopeuden realistinen asteikko ei ole 0–100. On myös tehty tarkistus kannustamaan kuljettajia, joilla on alhaiset pisteet, aikaansaamaan suhteellisesti suurempia parannuksia, mutta vaikeuttamaan hieman hyvien kuljettajien absoluuttisten huippupisteiden saavuttamista. Näitä algoritmin osia pidetään luottamuksellisina eikä niitä siksi kuvata yksityiskohtaisemmin.

Katso filmejä, jotka esittelevät Vehcon, meidän ratkaisumme ja tapoja, kuinka asiakkaat käyttävät järjestelmäämme.
Katso nykyiset tai aiemmin esiintyneet käyttöhäiriöt.