Valitse maa kaupallisia ja paikallisia tietoja varten

Vehcon Eco-Driving Challenge -kilpailu

Eco-Driving Average (w 52)

68.6Range 41.8 to 9170

Kaikki Vehcon asiakkaat, jotka käyttävät taloudellisen ajon palveluamme (Vehco 4:n tai Vehco 5:n kautta), ovat tervetulleita osallistumaan maailmanlaajuiseen Eco-Driving Challenge -kilpailuun Eco-Driving-indeksimme kautta. Indeksi perustuu kuuteen ajoparametriin, jotka vaikuttavat ajokäyttäytymiseen. Esittelemme viikoittain kunkin maan johtajat alla olevilla tulostaulukoilla.. Haasteeseen voi liittyä koska tahansa, ja toivomme mahdollisimman monen asiakkaamme osallistuvan. Oikealla olevassa kaaviossa esitämme kilpailuun osallistuvien yhtiöiden keskimääräisen Eco-Driving-indeksin. HUOMAA: Vain kunkin maan parhaat yhtiöt esitetään alla olevissa taulukoissa.

Oletko Vehcon asiakas? Ilmoittaudu alla! 

Best Eco-Driving Index

Class/CountryCompany nameEco-Index (Q4, 2019)
Freight Companies (SE)Dagab Backa89,0
Bus Operators (EU)Isaksson Karlsson Växjö82,3
Freight Companies (FI)Ahola AT Cargo82,2
Freight Companies (FR)Tps Prouheze Paradis80,9
Freight Companies (NO)Litra Gass76,0
Freight Companies (DE)Danwerth Spedition KG73,2
Freight Companies (DK)Arla Foods72,3

Best Improvement

Class/CountryCompany nameImprovement 2019
Freight Companies(DK)Thygesen Transport16
Freight Companies(SE)Road Cargo Team Gävle14,5
Freight Companies(FR)Samat Atlantique10,3
Freight Companies(FI)Ahola Team Renee9,4
Freight Companies(DE)Meindl Transport Ges.m.b.H2,0
Bus Operators (EU)Isaksson Karlsson Växjö2,0
Freight Companies(NO)Remiks1,1

Best Eco-Momentum 2019

TeamChangeQualified usersScore
Thygesen Transport16631008
Ahola Transport2,5372930
Widéns Åkeri10,143434

Yllä olevista taulukoista käyvät ilmi kunkin maan parhaat yritykset (eurooppalaisessa luokassa kilpailevat linjayritykset) korkeimman indeksin viimeisessä lukemisessa, paras parannus viimeisen käsittelyn jälkeen ja kolme parasta parantavaa yritystä eli parannus x kuljettajien lukumäärä . Me kutsumme tätä "Eco-Momentumia".
* Eco-Momentum = parannus x kuljettajien kuljettajat

Haluatko kokeilla Vehcon Eco-Drivingia?

Oletko Vehcon asiakas ja haluat osallistua Eco-Driving Challenge -kilpailuun?

Onko sinulla kysymyksiä kilpailustamme? Ota yhteyttä Vehcon markkinointiosastoon.

Seitsemän kilpailuluokkaa

Kilpailussa on seitsemän eri luokkaa

 1. Rahtikuljetusyhtiöt Ruotsissa
 2. Rahtikuljetusyhtiöt Tanskassa
 3. Rahtikuljetusyhtiöt Saksassa ja Itävallassa
 4. Rahtikuljetusyhtiöt Ranskassa
 5. Rahtikuljetusyhtiöt Suomessa
 6. Rahtikuljetusyhtiöt Norjassa
 7. Linja-autoliikenteen harjoittajat Euroopassa

Eco-Driving Challengen voittajat

Se yhtiö kussakin luokassa, jolla on korkein taloudellisen ajon indeksi vuoden Q4 kolmen viimeisen kuukauden aikana, voittaa Eco-Driving Challengen. Erikoispalkinto myönnetään yhtiölle, joka on osoittanut suurinta parannusta sen aloitettua kilpailussa vuoden loppuun mennessä.

Palkintojenjako

Vehco kutsuu kilpailun voittajat palkintojenjakotilaisuuteen helmikuussa 2020. Konttorissamme pidetyn tilaisuuden jälkeen Vehco tarjoaa kilpailun voittajille ravintolapäivällisen Göteborgissa. Matka- ja hotellikulut sekä päivällinen per yksi hlö/voittajayritys sisältyvät palkintoon..

Lisää Vehcon Eco-Driving-indeksistä

Taloudellisen ajon tehtävän yksinkertaistamiseksi Vehco on kehittänyt Eco-Driving-indeksin, joka esitetään työnjohtajan koontinäytössä ja kuljettajan koontinäytössä. Eco-Driving-indeksi on laskelma kuljettajan taloudellisen ajon kokonaissuoritteesta. Se perustuu Vehcon kuuteen olemassa olevaan taloudellisen ajon mittaukseen, jotka keskittyvät kuljettajan käyttäytymiseen:

 • Ylinopeus
 • Tyhjäkäynti
 • Ulosrullaus
 • Nollakaasu
 • Tuhlattu energia
 • Voimakas jarrutus

Nämä mittaukset näytetään kuljettajalle näytöllä ajoneuvossa sekä raporteissa Webofficessa. Vehcon Eco-Driving-indeksi on monen vuoden kokemukseen taloudellisesta ajosta perustuva indeksi, joka painottaa kuljettajan eri käyttäytymisparametrejä ja yhdistää ne yhteen indeksiin asteikolla 0–100, missä 0 edustaa huonoa suoritusta ja 100 erittäin hyvää suoritusta. Kuljettajan arvoa on helppo verrata tavoitearvoon, ja kuljettaja voi nähdä suorituksensa suhteessa muihin yhtiön kuljettajiin.

Vehcon vakioprofiili

Vehcon yksittäisten parametrien vakiopainoarvot ovat seuraavat:

Parametri

Suhteellinen painoarvo

Ylinopeus

30 %

Tyhjäkäynti

15 %

Ulosrullaus

20 %

Nollakaasu

10 %

Tuhlattu energia

12,5 %

Voimakas jarrutus

12,5 %

Summa

100 %

 

Suhteelliset painoarvot perustuvat osin kokemukseen siitä, mikä vaikuttaa polttoaineenkulutukseen, mutta myös pedagogiseen vaikutukseen ja muihin näkökohtiin. Esimerkki tästä on liiallinen tyhjäkäynti: Tyhjäkäynnin vaikutukset ympäristöön, lähellä oleviin ihmisiin ja sen melu voivat antaa sille suuremman suhteellisen painoarvon kuin pelkkä polttoaineen tuhlauksen mittaus

Muut algoritmin komponentit

Jotta indeksi toimisi hyvin todellisella datalla, algoritmi käsittää yksittäisten mittausten asteikkojen tarkistuksia. On esimerkiksi miltei mahdotonta saavuttaa 100 %:n ylinopeus, ja siksi ylinopeuden realistinen asteikko ei ole 0–100. On myös tehty tarkistus kannustamaan kuljettajia, joilla on alhaiset pisteet, aikaansaamaan suhteellisesti suurempia parannuksia, mutta vaikeuttamaan hieman hyvien kuljettajien absoluuttisten huippupisteiden saavuttamista. Näitä algoritmin osia pidetään luottamuksellisina eikä niitä siksi kuvata yksityiskohtaisemmin.

Katso filmejä, jotka esittelevät Vehcon, meidän ratkaisumme ja tapoja, kuinka asiakkaat käyttävät järjestelmäämme.
Katso nykyiset tai aiemmin esiintyneet käyttöhäiriöt.