Valitse maa kaupallisia ja paikallisia tietoja varten

Ajopiirturit

Vehcon ajotietokoneet voidaan liittää ajoneuvon digitaaliseen ajopiirturiin, mikä mahdollistaa työtehtävien ja toimenpiteiden (ajo- ja lepoajat) jatkuvan lukemisen järjestelmään. Tämän kytkennän ansiosta sekä kuljettaja että kuljetusten ohjaaja voivat saada valaisevan yleiskuvauksen kuljettajan ajo- ja lepoajoista, ts. kuinka paljon ajoaikaa on jäljellä, mitä kohteita on käyty läpi jne. Vehcon järjestelmä mahdollistaa myös tiedostojen etäkopioimisen ajopiirturin kuljettajakortista ja massamuistista. Nämä tiedot voidaan sen jälkeen lähettää suoraan kuljetusliikkeisiin tai Vehcon kumppaneille ajopiirturin tietojen käsittelyä ja analysointia varten. Ajopiirturitekniikka kehittyy jatkuvasti kuljetusliikkeiden ja viranomaisten vaatimusten mukaisesti. Tavoitteena on tehdä niistä entistäkin luotettavampia, totuudenmukaisempia ja tarkempia. Siksi Vehco työskentelee tiiviissä yhteistyössä ajopiirtureiden valmistajien kanssa varmistaakseen, että järjestelmämme toimivat hyvin yhteen ajopiirtureiden kanssa.

http://www.vdo.com/generator/www/com/en/vdo/main/home/home_en.html
http://www.stoneridge.com/
Katso filmejä, jotka esittelevät Vehcon, meidän ratkaisumme ja tapoja, kuinka asiakkaat käyttävät järjestelmäämme.
Katso nykyiset tai aiemmin esiintyneet käyttöhäiriöt.