Valitse maa kaupallisia ja paikallisia tietoja varten

Kuljetuksenohjausjärjestelmä

Kuljetuksenohjausjärjestelmää käytetään tavarakuljetusten suunnitteluun ja bussitilausjärjestelmää henkilökuljetusten suunnitteluun. Joskus tämän tyyppiset kuljetukset ovat osa kattavaa liiketoimintajärjestelmää. Järjestelmään syötetään kaikki tarvittavat kuljetustiedot niin, että kuljetussuunnitelma voidaan panna toimeen (kuka kuljettaa, mitä, missä ja milloin?). Järjestelmä sisältää myös tietoja, joita tarvitaan kuljetusasiakirjojen laadintaan, kuten tarjoukset, manuaaliset tai digitaaliset kuljetussetelit ja laskut. Kuljetusmääräys voidaan lähettää elektronisesti kuljetuksenohjausjärjestelmästä Vehcon telematiikkaratkaisuun. Sen ansiosta kuljettava voi nähdä toteutettavana olevan tehtävän ja ottaa kantaa siihen, mikäli katsoo voivansa suorittaa tämän tehtävän. Sen jälkeen kuljettaja hyväksyy ajoneuvon näyttöruudulta ne ajot, jotka hän katsoo voivansa toteuttaa. Kun kuljetustehtävä on suoritettu loppuun, Vehcon ajotietokone lähettää tiedot kuljetuksenohjausjärjestelmään, minkä jälkeen voidaan tulostaa lasku ja lähettää se loppuasiakkaalle.

Katso filmejä, jotka esittelevät Vehcon, meidän ratkaisumme ja tapoja, kuinka asiakkaat käyttävät järjestelmäämme.
Katso nykyiset tai aiemmin esiintyneet käyttöhäiriöt.