Valitse maa kaupallisia ja paikallisia tietoja varten

Raportit

Dynaamiset raportit yksilö-, ryhmä- ja koko yritystasolla seuraavilta osa-alueilta:
Geoaidat
Etäisyys
Ajoneuvon huolto
Tilaukset/toimeksiannot
Muut toiminnot
Työajat
Ajo- ja lepoajat
EcoDriving
Polttoainehuolto
Päästöt
Vehcon järjestelmä tarjoaa kattavan valikoiman raportteja, joiden avulla edistyksellinen kuljetusyritys voi helposti seurata toimintojensa tehokkuutta.

Yli 60 erilaisen raportin avulla toimistohenkilökunta voi valvoa kaluston ja kuljettajien päivittäistä suorituskykyä. Dynaamiset raportit luodaan Weboffice-sovelluksessa, jossa ne esitetään käyrinä tai kaavioina ja taulukoina. Raportit voidaan siirtää PDF-, Excel- tai CSV-tiedostoina toisiin sovelluksiin. Raportit tarjoavat kuljetuksista vastaaville esimiehille tehokkaan työkalun toimintojen tehostamiseen yksilö-, ryhmä- ja koko yritystasolla.

Vehco Play 
Yhteensopivuus 
Raportit sisältyvät kaikkiin asiakkaan tilaamiin palveluihin
Raportit ovat käytettävissä Weboffice-sovelluksessa (suosituksena Google Chrome -selain)
Katso filmejä, jotka esittelevät Vehcon, meidän ratkaisumme ja tapoja, kuinka asiakkaat käyttävät järjestelmäämme.
Katso nykyiset tai aiemmin esiintyneet käyttöhäiriöt.